Terug

Verzenden & retourneren

Gratis thuisbezorgd 
Vanaf een bedrag van 65 euro worden de artikelen GRATIS thuisbezorgd in België en Nederland. Voor bestellingen onder 65 euro wordt 22 euro in rekening gebracht. 
OPGEPAST: voor zonnepanelen zal een verzendkost aangerekend worden wegens de uitzonderlijke maten en het speciale transport van 150 euro exl BTW.
Wij behouden ons het recht om onze verzendingskosten aan te passen indien nodig.  Verzendingskosten staan duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. 

Levering 
escoplus streeft naar een levertijd van max 30 (dertig) dagen maar meetal zal deze 3 (drie) tot 5 (vijf) werkdagen bedragen.  
Overeenkomstig met de wet 'kopen op afstand' bedraagt de maximale levertijd 30 (dertig) dagen, tenzij anders is overeengekomen.  Wanneer levertijden boven de 30 (dertig) werkdagen uitkomen, krijgt u tijdig een bericht. Indien u niet akkoord gaat met de langere levertijd, kunt u de overeenkomst binnen 4 (vier) dagen na de melding per e-mail ontbinden. U ontvangt dan binnen 7 (zeven) werkdagen uw geld retour, zonder interest of andere vergoeding. 
escoplus kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om. escoplus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door de Post, of bij verlies van de artikelen tijdens het vervoer, of bij staking. U bent als koper op de hoogte van de transportrisico's. 
Opgelet! Vul uw adresgegevens volledig en correct in. Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is escoplus niet aansprakelijk, en kunnen er extra kosten worden aangerekend. escoplus kan niet op een postbus bezorgen. 
Wanneer u de bestelling niet meer wilt ontvangen, wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten heen en terug. Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen, wordt deze na betaling van de gemaakte verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres in BE of NL toegezonden. Elke schade die ontstaat door een verkeerd leveradres is voor rekening van de klant. 
 
Bedenktijd en Herroepingsrecht
 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Onderstaande bepalingen vormen een nadere uitwerking van het hierover bepaalde in onze Algemene Voorwaarden. Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.
De procedure om uw bestelling of artikel binnen de bedenktijd te retourneren, kunt u terugvinden in de rubriek retour. Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan escoplus te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De koopprijs wordt door escoplus aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen Alea heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan.
Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken waardoor ze onverkoopbaar worden als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant.
Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij een éénmalig uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om schade of beschadiging te voorkomen. Houdt u daarom ook het verpakkingsmateriaal bij waarin de artikelen origineel geleverd werden.
Artikelen die tijdens de bedenktermijn teruggestuurd worden, dienen in elk geval steeds in de originele verpakking verpakt te worden, te samen met alle toebehoren, zoals kabels, gebruiksaanwijzingen en dergelijke meer.
Ook als u na de bedenktermijn een artikel onverhoopt wegens een defect zou dienen terug te sturen, weet u zeker dat u het product veilig kunt verpakken, als u de originele verpakking bewaart. Alea kan dan ook geen transportaansprakelijkheid aanvaarden indien artikelen ondeugdelijk verpakt, in andere verpakkingen dan de originele, worden teruggestuurd.
Koper is verplicht om het product uiterlijk 7 dagen na de ontbinding aan escoplus terug te zenden, conform de instructies van Alea. Behoudens eventuele schadevergoedingen, worden door escoplus alleen de kosten voor het terugsturen in rekening gebracht.
Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor: 
* producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 
* producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
* producten die snel kunnen bederven of verouderen; 
* audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten, waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken; hygiëneartikelen die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten of waarvan de verpakking verbroken werd. 

Retourneren 
Artikelen kunnen in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd geretourneerd worden binnen een termijn van 14 (veertien) werkdagen na aflevering, in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een begeleidende brief.

Let op: de verzendkosten zijn voor de koper.  U dient ons hiervan steeds schriftelijk (via e-mail naar [email protected]) op de hoogte te brengen. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door escoplus, dan nemen we de kosten van verzending wel op ons. 
 

Terugbetaling van het aankoopbedrag gebeurt binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen, wanneer het artikel aan escoplus werd terugbezorgd onder de hierboven beschreven voorwaarden. Voor defecte artikelen zie de garantievoorwaarden. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zonder kopiefactuur worden niet in behandeling genomen en dus niet gecrediteerd. Het nummer van de rekening waarop het bedrag gestort moet worden, vermelden in de begeleidende brief.  Promotieartikelen en speciale bestellingen die niet als zodanig via de site worden aangeboden, kunnen niet geretourneerd worden.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan escoplus of de leverancier van het artikel. 

Wij controleren onze artikelen voor we ze verzenden en zorgen voor een degelijke verpakking; u verbindt er zich toe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer uw zending onmiddellijk bij ontvangst. Indien u toch schade vaststelt aan de door u bestelde artikelen, verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.  Gooi nooit de postverpakking weg voor u hebt vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »